หยุดวันที่ 25,26,27 มกรา รวม 3 วัน

 

แนะนำลูกค้าทำการชำระรอบ 2 หรือค่าส่งจีน - ไทยมาภายใน 23 มกรา เวลา 15.00 น เพื่อจะได้จัดส่งออกทัน

(ยกเว้นส่งต่อขนส่งเอกชน ซึ่งยังปิดทำการอยู่ในช่วงตรุษจีนนะคะ)