เงื่อนไขและข้อตกลง  ในการใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ทั้งฝากนำเข้ากับ CVT Cargo และฝากสั่งซื้อ+นำเข้ากับ CVT Easy

(เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ)

1. การรับสินค้า หากสินค้ามีปัญหา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับภายใน 1 วัน หากเกินเวลาที่กำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

1.1 สินค้าทั่วไป หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบ แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าขนส่งและต้องไม่เกินมูลค่าสินค้าจริง หรือหากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี แต่หากเป็นที่ความผิดพลาดของร้านค้าจีน หากเป็นกรณีฝากสั่งซื้อ ทางบริษัทฯจะเป็นตัวกลางช่วยประสานงานต่อรองหรือร้องเรียนให้โดยไปตามเงื่อนไขของเวบไซส์จีนที่กำหนดอย่างเต็มที่

1.2 สินค้าที่เสียหายง่าย เช่น ประเภทเซรามิก แก้ว หลอดไฟ และเครื่องแก้ว และอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี แต่จะระมัดระวังให้ดีที่สุด ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ จึงแนะนำลูกค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าว หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้และจัดส่งสินค้าทางเรือเพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย

1.3 สินค้าเงื่อนไขอย.หรือมอก.และเงื่อนไขอื่นๆ หากสินค้าสูญหาย เสียหายหรือถูกยึด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี รวมถึงเรื่องระยะเวลาการขนส่ง

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การรีแพ็คสินค้า กรณีสินค้าไม่พร้อมทำการขนส่งระหว่างประเทศ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและอุปกรณ์ในส่วนนี้

3. การชำระเงินค่าขนส่ง ลูกค้ากรุณาชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการชำระค่าขนส่งอย่างถูกต้อง

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า ซื่งร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแพคกิ้งบรรจุภัณฑ์โดยตรง หากลูกค้าไม่สามารถให้ทางร้านค้าตีลังไม้ได้ ลูกค้าต้องแจ้งทางบริษัทฯให้ดำเนินการแทน ทางบริษัทฯยินดีดำเนินการตีลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายและจะมีค่าใช้จ่ายในการตีลังไม้เพิ่มเติม และสินค้าอาจมีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการสุ่มตรวจสินค้าที่ด่าน

5. ลูกค้าสามารถทําประกันสินค้าโดยชําระ (2%สำหรับบางประเภทเมื่อสินค้าสูญหายทางบริษัทฯรับผิดชอบเต็ม 20%ของมูลค่าสินค้าที่สูญหายนั้นๆ) , 4% ของราคาสินค้า เมื่อสินค้าสูญหายทางบริษัทฯรับผิดชอบเต็ม 70 %ของมูลค่าสินค้าที่สูญหายนั้นๆ หรือชําระ 5% ของราคาสินค้า เมื่อสูญหายทางบริษัทฯรับผิดชอบเต็ม 100% ของจำนวนมูลค่าสูญหายนั้นๆ

[ไม่นับรวมกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง  เนื่องจากทางร้านจีนต้นทางจำเป็นต้องแพคกิ้งให้ดีพร้อมส่งออกเท่านั้น]

[ไม่รวมค่าขนส่งจีน-จีน,จีน-ไทย-ไทย-ไทย]

โดยการทำประกันสามารถติดต่อแจ้งกับทางบริษัทฯ โดยระบุในหมายเหตุตอนสั่งซื้อหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ซีเอสที่ดูแลท่านหรือแจ้งผ่านทาง

Line : cvtcargo006 เมื่อเจ้าหน้าที่ตอบรับท่านและมีการเรียกยอดค่าประกันสินค้า ลูกค้าชำระค่าประกันสินค้าเข้ามาก่อนสินค้าเข้าโกดังจีนอย่างน้อย 3 วันทำการ ถือว่าได้รับการประกันสินค้าอย่างสมบูรณ์

(กรุณาแจ้งก่อนทำการสั่งซื้อเท่านั้น มิฉะนั้นหากโกดังจีนได้รับสินค้าแล้วจะไม่สามารถจัดซื้อประกันภัยการขนส่งได้ทุกกรณี)

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสุ่มเช็คสินค้าเพื่อบันทึกประเภทสินค้า

7. ทางบริษัทฯ ไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด เช่น อาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย หรือสินค้าพิเศษอื่นๆ หากลูกค้าฝ่าฝืนหรือแอบส่งมาโดยที่แจ้งทางบริษัท ทางบริษัทฯงดรับผิดชอบกรณีสินค้าถูกยึดทุกกรณีและทางบริษัทฯ มีสิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดเชยเป็น 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

8. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงการตรวจตู้สินค้าทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างการขนส่งมาประเทศไทย แต่บริษัทฯจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด

9. การคิดค่าขนส่งจากจีนมาไทย คิดตามประเภทของสินค้า ทั่วไป/มอก./อย./แบรนด์ หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามก่อนสั่งซื้อได้

10. กรณีสินค้ามีปัญหา ร้านส่งสินค้าไม่ครบ ให้แจ้งปัญหาผ่านช่องทางภายใน 3 วัน หากเกินกำหนดบริษัทจะไม่ติดตามให้

11. กรณีถอนเงินออกจากระบบ ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการเงินจะเข้าบัญชีของท่าน

12. สินค้าถึงโกดังไทยแล้ว 21 วัน หากลูกค้าไม่ทำการแจ้งจัดส่ง ทางบริษัทจะทำการตัดจำหน่ายทันทีและบริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนนี้

13. ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจีนเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยตรง ในกรณีติดตามสินค้า สินค้าส่งล่าช้า สินค้าส่งไม่ครบ
สินค้าเสียหาย สินค้าได้ไม่ตรงแบบที่สั่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยในกรณีที่ร้านค้า ส่งของมาไม่ครบ ไม่ตรงแบบในแบบที่คุณลูกค้าได้เลือกสินค้ามา
ทำการสั่งซื้อเข้ามาในระบบ แต่ทางบริษัทยินดีจะช่วยประสานงานและติดตามเรียกร้องค่าเสียหายตามเงื่อนไขของเว็บจีนต้นทางให้ลูกค้าอย่างเต็มที่

14. ขั้นตอนและระยะเวลาการฝากสั่งซื้อ+นำเข้าจากจีน