นำเข้าแบบมีใบขนสินค้า ออกในนามลูกค้า(BL)

 

CVT รับนำเข้าแบบมีใบขนสินค้า ไม่จำเป็นต้องเหมาตู้จากจีนหรือ FCL แก้ไขปัญหาหลักๆของคนที่นำเข้าสินค้าจากจีนมาเยอะมีจำนวนมาก โดยเฉพาะขายส่งในไทย 

ตามหาบริษัท CARGO คาร์โก้นำเข้าจากจีนมาไทย แบบออกใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือตำรวจตรวจสอบได้

#ทำBLแบบไม่ต้องเหมาตู้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง

CVT CARGO มีบริการนำเข้าแบบมีใบขนสินค้า BL คือ พิธีการนำเข้าจากจีนแบบมีใบขนสินค้า เคลียร์สินค้าขาเข้ากับกรมศุลกากร พร้อมใบเสียภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม  รวมถึงใบVAT ใบกำกับภาษีต่างๆ ออกในนามบริษัท/ชื่อลูกค้า 

ลูกค้านำเข้าจากจีนที่เน้นขายสินค้ามีจำนวนมาก เปิดหน้าร้าน มีสินค้านำเข้ามากมาย รวมถึงเปิดโกดังให้คนดูเลือกสินค้า  เช่น ไลฟ์สด LIVE เปิดโกดัง ขายออนไลน์ หรือมีหน้าร้านในแหล่งขายส่ง คลองถม ประตูน้ำ แพลตตินั่ม สำเพ็ง

จำเป็นต้องการจัดการเอกสารทั้งระบบการนำเข้าสินค้าและภาษีต่างๆ  เพื่อง่ายกับการยื่นภาษีประจำปีและหมดกังวลกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง) 

 


คำถามต่อมาคือ อยากนำเข้าในนามลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในชื่อลูกค้าหรือในนามบริษัทตัวเอง เสียภาษียังไง ค่าใช้จ่ายเยอะมั้ย?

ลูกค้าที่ต้องการบริการนำเข้าในนามชื่อลูกค้าหรือนามบริษัทของลูกค้า(BL) หมายถึง การที่ลูกค้าหรือบริษัทลูกค้าเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารนำเข้าทั้งหมด ถูกกฎหมายเสียภาษีถูกต้องในนามลูกค้า
ค่าใช้จ่ายหลักๆที่จะเพิ่มตามมา นอกจากค่าขนส่งจีนไทย คือ  ค่า Form E  ค่าภาษีนำเข้า(ลดหย่อยได้ในบางสินค้า)  ค่า VAT7% / ค่าดำเนินการอื่นๆ

 


วิธีการนำเข้าในนามชื่อลูกค้าหรือนามบริษัทของลูกค้า (บริษัทจำกัด) แบบ BL ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ 


การนำเข้าในชื่อลูกค้าหรือในนามบริษัท คือ นำเข้าโดยออกเอกสารการนำเข้าในนามลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลและนามบริษัทและสามารถทำได้ทั้งแบบเหมาตู้ FCL (ทางเรือ) หรือ รวมตู้ LCL (ทางรถ) เอกสารและขั้นตอนต่างๆ ทางลูกค้าผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะต้องเป็นผู้เตรียมให้ทางด่านศุลกากร แต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือการหาตัวแทนในการจัดการเรื่องการส่งออกและนำเข้า ตรงนี้จะประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้มากที่สุด เนื่องจากตัวแทนนั้นจะมีประสบการณ์และศักยภาพในการจัดการบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆได้ดีกว่าบวกกับจำนวนตู้ที่นำเข้าในแต่ละวันมีมากกว่าลูกค้าจะทำการดิวในแต่ละตู้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้รวมถึงประหยัดเวลาได้มากกว่า


เอกสารหลักของชื่อลูกค้า กรณีนำเข้าในนามชื่อลูกค้า (นามบุคคล)

1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซนรับรอง

2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซนรับรอง


 

เอกสารหลักของบริษัทลูกค้า กรณีนำเข้าในนามบริษัทลูกค้า (นิติบุคคล)

1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมเซนรับรองและประทับตรา(ถ้าระบุ)

2. ภพ.20 พร้อมเซนรับรองและประทับตรา(ถ้าระบุ)

3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมเซนรับรองและประทับตรา(ถ้าระบุ)

 


CVT ทำให้ ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ลูกค้าเตรียมเอกสารหลักของชื่อลูกค้าหรือบริษัทลูกค้าให้ครบถ้วนในรอบแรก จะครอบคลุมถึงบริการดังนี้

  1. จดทะเบียนผู้นำเข้ากับกรมศุลกากร
  2. ชิปปิ้งขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า
  3. เปิดรหัสส่งสินค้าเพื่อยืนยันการนำเข้าในนามลูกค้า

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ สามารถนำไปใช้กับกรมศุลกากรและสรรพากร รวมถึงนำเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักบัญชีที่ดูแลบริษัทลูกค้าได้ทั้งหมด

1. ใบขนสินค้า

2. ใบกำกับภาษี ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E (ถ้ามี)

เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำค่าใช้จ่ายต่างๆไปใช้ลงบัญชีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และสามารถใช้เป็นหลักฐานการนำเข้าแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสรรพากรและศุลกากรได้

 


 

Form E ฟอร์มอี คืออะไร เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าว่าเป็นสินค้าที่ผลิตและส่งออกจากสมาชิกประเทศใน ACFTA โดยที่ประเทศไทยกับประเทศจีนได้มีการตกลงทำสิทธิพิเศษทางการค้าอาเซียน-จีนไว้ร่วมกัน โดยที่ผู้นำเข้าสินค้าหลายประเทศมักจะขอฟอร์มE ในการนำเข้าสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีนำเข้าซึ่งบางรายการอาจลดลงเหลือ0% คือไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

สำคัญมาก : รายละเอียดของเอกสารในการนำเข้าส่งออกทั้งหมด ควรตรงกันทุกตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็น Bill of Loading , Commercial Invoice , Packing List , ที่อยู่ ผู้นำเข้า-ส่งออก , ลำดับของสินค้า , เครื่องหมายและเลขที่บนหีบห่อ , จำนวนของสินค้า , และชนิดของสินค้า รวมไปถึงรหัสพิกัดสินค้า (HS Code), ถิ่นกำเนิดสินค้า, น้ำหนักรวม (Gross Weight), เลขที่และวันที่ของ Invoice ทุกอย่างที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นข้อมูลถูกต้อง 100% ทุกประการ

 

ถ้าข้อมูลใน Form E ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสารที่ได้ยื่นประกอบควบคู่กัน ทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ Form E และไม่อนุญาตให้ลดหย่อนภาษีอากรของสินค้านำเข้าได้

ดังนั้นลูกค้าควรหาบริษัทนำเข้าที่มีประสบการณ์ในการออกเอกสารนำเข้าเหล่านี้และลูกค้าควรทำการตรวจสอบเอกสารด้วยตัวเองทุกครั้ง

ค่าใช้จ่ายหลักในการนำเข้าในนามลูกค้า (BL) ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

 

1. ค่าขนส่งจีน-ไทย(ทางรถ)

2. ค่าฟอร์มอี (Form E) 1,500 บาท

3. ค่าภาษีนำเข้า และ ค่าภาษีอื่นๆ(ถ้ามี)

4. ค่า VAT 7%

5. ค่าบริการชิปปิ้งและค่าดำเนินการเอกสารอื่นๆ

หมายเหตุ : ช่วงโควิดเป็นต้นมา อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการนำเข้า
สามารถอัพเดทเงื่อนไขการนำเข้าแบบBL ล่าสุดได้ที่ Line @china20baht ก่อนทุกครั้ง

หากต้องการนำเข้าในนามลูกค้า(BL) กรุณาแจ้ง Line : @china20baht ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง

รับจัดทำใบขนสินค้าจากจีน จดทะเบียน บริษัท นํา เข้า-ส่งออก นำเข้าสินค้า ในนามบุคคล จดทะเบียนนำเข้าสินค้า นำเข้าส่งออก ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากจีน ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากจีนแบบถูกต้อง นำเข้าจากจีนในนามบริษัทตัวเอง รีวิวการนำเข้าจากจีน นำเข้าจากจากจีนเคลียร์กับกรมศุลกากร เคลียร์ภาษีกับกรมศุลทำยังไง ลงทะเบียนผู้นำเข้าสินค้า ขั้นตอนการนำเข้ากับกรมศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแพงมั้ย ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแบบถูกต้อง อยากนำเข้าในนามบริษัทตัวเอง เสียภาษียังไง ค่าใช้จ่ายเยอะมั้ย จดทะเบียนบริษัทนำเข้า-ส่งออก การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก กับกรม อยากนำเข้าให้ถูกต้อง นำเข้ายังไงไม่ให้โดนตำรวจจับ จดทะเบียนนำเข้า อยากนำเข้าจากจีนแบบถูกต้อง เคลียร์ภาษีจากจีนยังไง ให้ชิปปิ้งเคลียร์ภาษี เคลียร์สินค้าจากกรมศุลกากร จะเริ่มต้นนำเข้าในนามบุคคลหรือนิติบุคคล ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ลงทะเบียน paperless ตรวจสอบลงทะเบียนpaperless รายชื่อผู้นำเข้าส่งออก เปิดบริษัทนำเข้าส่งออก หาคนเคลียร์กับกรมศุล ชิปปิ้งเคลียร์กับกรมศุลกากร