บริการรับนำเข้าแบบมีใบขนสินค้า

 

เอกสารที่จำเป็นในการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบมีใบขนสินค้า ในนามลูกค้า BL มีอะไรบ้าง

1. ในนามนิติบุคคล : หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 3 เดือน , ภพ.20 , สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมเซนรับรองทุกหน้า+ประทับตรา(ถ้ามี)

2. ในนามบุคคล : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซนรับรอง

ข้อดี : ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ นำส่งให้บัญชีได้ครบถ้วน ลงต้นทุนได้จริง

ลูกค้า CVT CARGO ไม่จำเป็นต้องเหมาตู้จากจีน(FCL)  ส่งมาจำนวนไม่กี่ลังก็สามารถนำเข้านามลูกค้าทั้งนามบริษัท หรือนามบุคคลได้ ช่วยแก้ไขปัญหาหลักๆของคนที่นำเข้าสินค้าจากจีนมาเยอะมีจำนวนมาก โดยเฉพาะขายส่งในไทย 

คาร์โก้นำเข้าจากจีนมาไทย แบบออกใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือตำรวจตรวจสอบได้ #CVT บริการทำBLแบบไม่ต้องเหมาตู้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง

CVT CARGO มีบริการนำเข้าแบบมีใบขนสินค้า BL คือ พิธีการนำเข้าจากจีนแบบมีใบขนสินค้า เคลียร์สินค้าขาเข้ากับกรมศุลกากร พร้อมใบเสียภาษีนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม  รวมถึงใบVAT ใบกำกับภาษีต่างๆ ชื่อทุกเอกสารออกในนามบริษัท/ชื่อลูกค้า 

ลูกค้านำเข้าจากจีนที่เน้นขายสินค้ามีจำนวนมาก เปิดหน้าร้าน มีสินค้านำเข้ามากมาย รวมถึงเปิดโกดังให้คนดูเลือกสินค้า  เช่น ไลฟ์สด LIVE เปิดโกดังใหญ่ในไทย ขายออนไลน์ หรือมีหน้าร้านในแหล่งขายส่ง คลองถม ประตูน้ำ แพลตตินั่ม สำเพ็ง

จำเป็นต้องการจัดการเอกสารทั้งระบบการนำเข้าสินค้าและภาษีต่างๆ  เพื่อง่ายกับการยื่นภาษีประจำปีและหมดกังวลกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า (กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง) 


คำถามต่อมาคือ อยากนำเข้าในนามลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในชื่อลูกค้าหรือในนามบริษัทตัวเอง เสียภาษียังไง ค่าใช้จ่ายเยอะมั้ย ?

ก่อนอื่นภาษีที่เราต้องชำระหลายๆอย่าง และภาษีที่สำคัญในการนำเข้าสินค้าคืออะไรบ้าง?

 

 

1. ภาษีอากรขาเข้า คือ อัตราภาษีที่กรมศุลกากรเรียกเก็บจากการนำของเข้ามาในราชอาณาจักร โดยของบางประเภทเรียกเก็บตามสภาพ บางประเภทเรียกเก็บตามราคา หรือบางประเภทเรียกเก็บทั้งตามสภาพและราคา ตามอัตรา พิกัดศุลกากร ขาเข้า 

ตามสภาพ หมายถึง อัตราที่เรียกเก็บตามจำนวน ปริมาตร ปริมาณ เช่น กระบือตัวละ 500 บาท น้ำมันลิตรละ 0.50 บาท เป็นต้น

ตามราคา หมายถึง อัตราที่เรียกเก็บตามร้อยละของราคาศุลกากร เช่น รองเท้านำเข้า อัตรา 30 % ของราคา ส่วนใหญ่การนำเข้าจากจีนจะอิงจากอัตราตามราคา โดยชิปปิ้งขนส่งจีนไทยที่นำเข้า จะใช้วิธีการขอฟอร์มเพื่อลดหย่อนภาษีให้กับลูกค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายจุดนี้

2. ภาษีสรรพสามิต คือ ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครับภาระภาษีสูงกว่าปกติ สินค้าและบริการมีลักษณะฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์พิเศษจากภาครัฐ หรือเป็นสินค้าที่บริโภคแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เช่น เครื่องดื่ม น้ำมัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยอชต์ น้ำหอม เครื่องถักทอที่ทำมาจากขนสัตว์ แบตเตอรี่ ไพ่ สุรา และ ยาสูบ เป็นต้น

3. ภาษีเพื่อมหาดไทย คือ ภาษีเพื่อมหาดไทยจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเมื่อสินค้านั้นต้องชำระภาษีสรรพสามิต โดยคำนวณภาษีส่วนนี้จากสูตร ภาษีเพื่อมหาดไทย = ภาษีสรรพสามิต x อัตราภาษีเพื่อมหาดไทย (10%) หรือตามเงื่อนไขอื่นๆ

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (Value Added Tax) คือ ภาษีที่มีการเรียกเก็บทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนและการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ เพราะเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการเรียกเก็บอยู่ที่ 7 % ซึ่งสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น

 

 

วิธีการคำนวณภาษีนำเข้า

สูตรการคำนวณภาษีนำเข้าสำหรับหิ้วสินค้าเข้ามาเอง สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

1. อากรขาเข้า = ราคาสินค้า x อัตราภาษีขาเข้า

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (ราคาสินค้า + อากรขาเข้า) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3. ภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ = อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ตัวอย่าง เช่น กรณีซื้อรองเท้าราคารวม 30,000 บาท จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย แม้จะเป็นของใช้ส่วนตัว แต่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาท จึงต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีนำเข้าดังนี้

1.อาการขาเข้า (6,000) = ราคาสินค้า 30,000 x อัตราภาษีขาเข้ากระเป๋า (20%)

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (2,520) = (ราคาสินค้า 30,000 + อาการขาเข้า 6,000) x ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

3.รวมภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ คือ อากรขาเข้า 6,000 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,520 = 8,520 บาท

หมายเหตุ :  พิกัดศุลกากรมีผลกับการนำมาคำนวณอากรขาเข้า หรือสากลเรียกว่า HS Code (Harmonized System Code) คือ ระบบตัวเลขสากล 6 หลัก ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้จำแนกแยกประเภทสินค้าในโลกของเราให้เป็นระบบเดียวกัน

ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย World Customs Organization (องค์การศุลกากรโลก)

ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสมาชิกมากกว่า 180 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยการจัดหมวดหมู่ของให้เป็นระบบ ด้วย HS Code นี้ส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านสถิติ การจัดเก็บภาษี การค้าระหว่างประเทศ การเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่ง

อีกทั้งระบบนี้ยังได้รับการยอมรับจาก องค์การการค้าโลก (WTO) ให้เป็นระบบสากลอีกด้วย

 

 

ลูกค้าที่ต้องการบริการนำเข้าในนามชื่อลูกค้าหรือนามบริษัทของลูกค้า(BL) หมายถึง การที่ลูกค้าหรือบริษัทลูกค้าเป็นผู้นำเข้ากับกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารนำเข้าทั้งหมด ถูกกฎหมายเสียภาษีถูกต้องในนามลูกค้า

ค่าใช้จ่ายหลักๆที่จะเพิ่มตามมา นอกจากค่าขนส่งจีนไทย คือ  ค่า Form E  ค่าภาษีนำเข้า(ลดหย่อยได้ในบางสินค้า) ค่าVAT7% / ค่าดำเนินการอื่นๆ

 

 

 


สำหรับนิติบุคคล ผู้นำเข้า-ส่งออกที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร ก่อนการนำเข้าในนามลูกค้าBL จำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการ ที่สามารถลงนามกระทำการบริษัทได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

ทั้งด้านหน้า-ด้านหลัง เซ็นชื่อ+ประทับตรา 2 ฉบับ

2. สำเนาภ.พ.20 เซ็นชื่อ+ประทับตรา 2 ฉบับ

3. สำเนาแบงค์ สเตทเมนต์ของบริษัท (ย้อนหลัง 1 เดือน) หรือสำเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์ , BANK Statement หรือ

สำเนาหนังสือรับรองบัญชีที่มีธนาคารเป็นผู้รับรอง เซ็นชื่อ+ประทับตรา 1 ฉบับ

4. สำเนาหนังสือรับรองรวมวัตถุประสงค์ทุกหน้าอายุไม่เกิน 3 เดือน Company Registration Certificate

เซ็นชื่อ+ประทับตรา 1 ฉบับ

5. แบบ บอจ.3 หรือ บอจ.4 หรือ หส.2 (หนังสือรับรองตราประทับของบริษัท Certificate of company Stamp) เซ็นชื่อ+ประทับตรา 1 ฉบับ

**** เซ็นชื่อด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้นและรบกวนไม่ประทับตรา ทับลายเซ็น ****

.

หลังจากส่งเอกสารให้ทาง CVT แล้ว ขั้นตอนถัดไปเจ้าหน้าที่จะแจ้งตามลำดับ จนถึงกระบวนการให้โรงงานร้านจีนส่งของไปที่โกดังจีน

และทีมงานดำเนินการยื่นเอกสารนำเข้าจนสินค้าถึงโกดังไทย จัดส่งให้ลูกค้าในไทยและเอกสารใบขนสินค้าจัดการส่งให้ตามลำดับ

สอบถามเพิ่มเติม Line @china20baht 

รับจัดทำใบขนสินค้าจากจีน จดทะเบียน บริษัท นํา เข้า-ส่งออก นำเข้าสินค้า ในนามบุคคล จดทะเบียนนำเข้าสินค้า นำเข้าส่งออก ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าสินค้าจากจีน ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากจีนแบบถูกต้อง นำเข้าจากจีนในนามบริษัทตัวเอง รีวิวการนำเข้าจากจีน นำเข้าจากจากจีนเคลียร์กับกรมศุลกากร เคลียร์ภาษีกับกรมศุลทำยังไง ลงทะเบียนผู้นำเข้าสินค้า ขั้นตอนการนำเข้ากับกรมศุลกากร ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแพงมั้ย ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าแบบถูกต้อง อยากนำเข้าในนามบริษัทตัวเอง เสียภาษียังไง ค่าใช้จ่ายเยอะมั้ย จดทะเบียนบริษัทนำเข้า-ส่งออก การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก กับกรม อยากนำเข้าให้ถูกต้อง นำเข้ายังไงไม่ให้โดนตำรวจจับ จดทะเบียนนำเข้า อยากนำเข้าจากจีนแบบถูกต้อง เคลียร์ภาษีจากจีนยังไง ให้ชิปปิ้งเคลียร์ภาษี เคลียร์สินค้าจากกรมศุลกากร จะเริ่มต้นนำเข้าในนามบุคคลหรือนิติบุคคล ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร ลงทะเบียน paperless ตรวจสอบลงทะเบียนpaperless รายชื่อผู้นำเข้าส่งออก เปิดบริษัทนำเข้าส่งออก หาคนเคลียร์กับกรมศุล ชิปปิ้งเคลียร์กับกรมศุลกากร