บริการขนส่งแบบปิดตู้สินค้า (FCL)

อัตราค่าบริการ

  • กวางโจว - กรุงเทพ
  • อี้อู - กรุงเทพ
  • ฝอซาน - กรุงเทพ
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต (40 FT) ราคา 160,000 - 190,000 บาท
    ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต (20 FT) ราคา 110,000 - 140,000 บาท
ปริมาตร น้ำหนัก ระยะเวลา
 40 ฟตุ 68 คิว 25 ตัน 15 - 22 วัน
20 ฟุต 28 คิว 20 ตัน 15 - 22 วัน

รับขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย เหมาตู้จากจีนมาไทย ขนส่งจีนไทยปิดตู้ทุกวัน บริการนำเข้าสินค้าจากจีน-ไทย ชิปปิ้งจีนไทย ขนส่งจีนไทยราคาถูก หากขนส่งจากจีนมาไทย ไปจีนสั่งของนำเข้ามาไทย หาขนส่งจีนมาไทยราคาถูก ขนส่งจีนมาไทย ขนส่งอะไรราคาถูก ชิ้ปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด ขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยทางรถ บริการนำเข้าสินค้าจากจีนเหมาตู้ เหมาตู้จากจีนราคาถูก ปิดตู้จากจีนมาไทย ลากตู้จากจีนมาไทย เคลียร์ตู้จากจีนมาไทย เหมาตู้เสื้อผ้าจากจีนมาไทย หาขนส่งเหมาตู้ราคาถูก CVT CARGO เป็นผู้ให้บริการด้านการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยครบวงจร ตั้งแต่การเดินทาง เข้าโรงงาน/แหล่งค้าส่ง สั่งซื้อ ตลอดจนนำเข้าสินค้ามาถึงไทย " ONE STOP FREIGTH SERVICE From China To Thai " สามารถแนะนำได้ตามเหมาะสมตามปริมาณสินค้าของลูกค้า มีความเชี่ยวชาญด้านการระวางขนส่งและบริการแบบFCL / LCL / CMB