บริการขนส่งภายในประเทศไทย

เมื่อใช้บริการ CVT CARGO และ CVT EASY ฟรี!!ค่านำส่ง ประหยัดกว่า


ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าชำระค่าขนส่ง ก่อนจัดส่งทุกครั้ง เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดส่ง

1. การจัดส่งสินค้าในประเทศไทย จะตัดรอบแพคสินค้าเวลา 15.00 น. ของทุกวันจันทร์-เสาร์ จะสามารถแพ็คสินค้าและกระจายสินค้าได้ภายใน 48 ชั่วโมงทำการ

2. ลูกค้ารับสินค้าเองได้ในเวลา 09.00-17.00 น.โดยนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ซีเอสที่ดูแลท่านหรือ Line : cvtcargo006 ก่อนรับสินค้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงเพื่อความรวดเร็ว

3. ค่าขนส่งในประเทศไทย ที่ทางบริษัทฯ เรียกเก็บท่าน เป็นไปตามเงื่อนไขค่าบริการของทางบริษัทฯ กำหนด โดยรวมค่าใช้จ่ายบริการต่างๆรวมถึงค่าขนส่งในไทยแล้ว ลูกค้าไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกกรณี

4. กรณีจัดส่งทางขนส่งเอกชน หากบริษัทขนส่งเอกชนนั้นๆไม่สามารถจัดส่งได้ (เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาด น้ำหนัก ประเภทสินค้าหรืออื่นๆ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลือกการขนส่งให้อัตโนมัติตามความเหมาะสม

5. หากบริษัท จัดส่งสินค้าให้ทางขนส่งในประเทศไทยแล้ว หากเกิดความเสียหายผิดพลาดระหว่างการขนส่งในประเทศไทย เงื่อนไขความรับผิดชอบเป็นไปตามบริษัทขนส่งนั้นๆ เท่านั้น เช่น พัสดุไปรษณีย์ไทยรับผิดชอบค่าเสียหายสินค้า 2,000 บาทหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามกับบริษัทนั้นๆโดยตรง

นำส่งฟรี !! กับรายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย

ภาคเหนือ/กลาง

นิ่มซีเส็งสาย2 02-0263945 , สาย5 02-0263954

เคเอสดีKSD สาย2 088-5455964 , 061-2851032

พีแอลPL สาย4 085-3657747 , สาย5 062-1499532

ภาคอีสาน

เจพีขนส่งด่วนอีสาน 02-1020330 , 084-7719902

สมพงษ์อุบลรัตน์ขนส่ง 081-4242245

รุ่งทิวาสาย4 098-3857989 , 093-5285022 , 086-4698194

จึงชุนเซ็งขนส่ง 02-4495510 , 081-6702979

ภาคตะวันออก

พรกิจขนส่ง 080-9829187 , 080-9829187

จันทร์สว่าง 098-9158095 , 097-9909065 , 097-9738065

ภาคตะวันตก/ภาคใต้

หาดใหญ่ทัวร์ 02-8890981 , 089-7362806

สี่สหายขนส่ง 02-4516712