บริการขนส่งแบบรวมตู้สินค้า (LCL)

 

วิธีคิดราคาค่าขนส่ง เรทพ่อค้าแม่ค้า CVT CARGO  

 

อัพเดทใหม่ ปรับลดลงทุกโกดัง เรทแม่ค้า.... เริ่ม 15 สิงหาคม 2022
สถานการณ์การขนส่งล่าสุด ทางเรือSEA/ทางรถEK  Line @china20baht 
>> Popup แจ้งด่วนที่  www.CVTCARGO.com

 

โกดังกวางโจว (เหมาะกับร้านเมือง Shenzhen Shantou Hunan เมืองข้างเคียง) #ปรับลง 15 สิงหา 2022
ประเภท ขนส่งสินค้าทางเรือ
ระยะเวลา 15-25 วัน ขั้นต่ำ 500 บาท/บิล
ขนส่งสินค้าทางรถ
ระยะเวลา 4-6 วัน ขั้นต่ำ 1000 บาท/บิล
อัตราค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก (KG) อัตราค่าขนส่งคิดตามปริมาตร (CBM) อัตราค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก (KG) อัตราค่าขนส่งคิดตามปริมาตร (CBM)
ราคา/กิโล ราคา/คิว ราคา/กิโล ราคา/คิว
เสื้อผ้า23 บาท/กิโล-28 บาท/กิโล-
สินค้าทั่วไป18 บาท/กิโล4300 บาท/คิว
 3900 บาท/คิว
28 บาท/กิโล6800 บาท/กิโล
 6500 บาท/คิว
สินค้าพิเศษ 1 (เงื่อนไขมอก.)25 บาท/กิโล5500 บาท/คิว
 5200 บาท/คิว
35 บาท/กิโล8500 บาท/กิโล
 7500 บาท/คิว
สินค้าพิเศษ 2 (เงื่อนไขอย.)25 บาท/กิโล5500 บาท/คิว
 5200 บาท/คิว
35 บาท/กิโล8500 บาท/กิโล
 7500 บาท/คิว
เครื่องประดับ (ที่ไม่มีแพคกิ้งใส่กล่องแบบ1ต่อ1) 40 บาท/กิโล-50 บาท/กิโล-
สินค้าผง น้ำยาบางประเภท หรือเงื่อนไขบางชนิด----
โกดังอี้อู (เหมาะกับร้านเมือง Shanghai Ningbo Beijing Hebei และเมืองข้างเคียง) #ปรับลง 15 สิงหา 2022
ประเภท ขนส่งสินค้าทางเรือ
ระยะเวลา18-25 วัน ขั้นต่ำ 500 บาท/บิล
ขนส่งสินค้าทางรถ
ระยะเวลา 6-9 วัน ขั้นต่ำ 1000 บาท/บิล
อัตราค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก (KG) อัตราค่าขนส่งคิดตามปริมาตร (CBM) อัตราค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก (KG) อัตราค่าขนส่งคิดตามปริมาตร (CBM)
ราคา/กิโล ราคา/คิว ราคา/กิโล ราคา/คิว
เสื้อผ้า23 บาท/กิโล-28 บาท/กิโล-
สินค้าทั่วไป18 บาท/กิโล4300 บาท/คิว
 3900 บาท/คิว
28 บาท/กิโล6800 บาท/กิโล
 6500 บาท/คิว
สินค้าพิเศษ 1 (เงื่อนไขมอก.)25 บาท/กิโล5500 บาท/คิว
 5200 บาท/คิว
35 บาท/กิโล8500 บาท/กิโล
 7500 บาท/คิว
สินค้าพิเศษ 2 (เงื่อนไขอย.)25 บาท/กิโล5500 บาท/คิว
 5200 บาท/คิว
35 บาท/กิโล8500 บาท/กิโล
 7500 บาท/คิว
เครื่องประดับ (ที่ไม่มีแพคกิ้งใส่กล่องแบบ1ต่อ1)40 บาท/กิโล-50 บาท/กิโล-
สินค้าผง น้ำยาบางประเภท หรือเงื่อนไขบางชนิด----

สินค้าเงื่อนไขบางชนิด กรุณาสอบถามค่าขนส่งกับเจ้าหน้าที่ซีเอส(CS)ที่ดูแลท่าน

โกดังฝอซาน (เรทลูกค้าขายส่งเฟอร์นิเจอร์ในไทย)ขั้นต่ำ15คิวขึ้นไปในบิลแรก #ปรับลง 15 สิงหา 2022
ประเภท ขนส่งสินค้าทางเรือ
ระยะเวลา 23-28 วัน ขั้นต่ำ 500 บาท/บิล
ขนส่งสินค้าทางรถ
อัตราค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก (KG) อัตราค่าขนส่งคิดตามปริมาตร (CBM) อัตราค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก (KG) อัตราค่าขนส่งคิดตามปริมาตร (CBM)
ราคา/กิโล ราคา/คิว ราคา/กิโล ราคา/คิว
สินค้าทั่วไป-4300 บาท/คิว
 3000 บาท/คิว
--
สินค้าพิเศษ 1 (เงื่อนไขมอก.)เช่นงานไฟฟ้า เซรามิค สุขภัณฑ์-6000 บาท/คิว
 4800 บาท/คิว
--
สินค้าพิเศษ 3 (หลุยส์ ท๊อปหิน กระจก /มูลค่าสูง)-4500 บาท/คิว
 4200 บาท/คิว
--

วิธีคำนวณค่าขนส่ง


เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า

  • ทางเราเป็น Shipper (ผู้ส่งออก) และ Consignee (ผู้นำเข้า) ในการรับผิดชอบการนำเข้าสินค้าให้ลูกค้า
  • ทางเราบริการจัดการเคลียร์เอกสารทุกอย่างตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (กรุงเทพ) จะไม่มีเอกสารการนำเข้าใดๆเป็นชื่อลูกค้า
          หากต้องการเอกสารการนำเข้าหรือเอกสารอื่นๆ กรุณาแจ้ง Line : @china20baht ก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง เพื่อขอเอกสารจากลูกค้าเพิ่มเติมและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ
  • กรณีจัดส่งที่อยู่ตามที่ลูกค้าระบุมาในกรุงเทพหรือโดยรถบริษัทจัดส่ง : ความรับผิดชอบของบริษัทสิ้นสุดลง เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว
  • กรณีจัดส่งในต่างจังหวัด : ทางบริษัทจัดส่งขนส่งเอกชนในประเทศไทย : ความรับผิดชอบของบริษัทสิ้นสุดลง เมื่อได้จัดส่งที่บริษัทขนส่งเอกชนต้นทางเรียบร้อยแล้ว หากสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างทางมาไทย ทางเรารับผิดชอบ 2 เท่าของค่าขนส่งและต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าจริง การซื้อประกันต้องแจ้งก่อนส่งสินค้าเข้าโกดังจีนไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
  • หากลูกค้าต้องการซื้อประกันสินค้า กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Line : @china20baht เมื่อเจ้าหน้าที่ตอบรับท่านและมีการเรียกยอดค่าประกันสินค้า ลูกค้าชำระค่าประกันสินค้าเข้ามาก่อนสินค้าขึ้นตู้ ถือว่าได้รับการประกันสินค้าอย่างสมบูรณ์ ( กรุณาแจ้งก่อนทำการสั่งซื้อเท่านั้น มิฉะนั้นหากโกดังจีนได้รับสินค้าแล้วจะไม่สามารถจัดซื้อประกันภัยการขนส่งได้ทุกกรณี ) 
  เพิ่มเติม https://www.cvtcargo.com/newfaqs.php
  • กรณี น้ำหนักเชิงปริมาตร มากกว่า 300 คิดเป็นกิโลกรัม (KG)
  • กรณี น้ำหนักเชิงปริมาตรน้อยกว่า 300 คิดเป็นคิว (CBM)
  • เครื่องประดับ ใช้เกณฑ์ 200 ในการคำนวณเชิงปริมาตร
  • ขั้นต่ำค่าขนส่งจีน-ไทย การขนส่งทางรถ 1,000.00 บาท/บิล (เรทคาร์โก้พ่อค้าแม่ค้า)
  • ขั้นต่ำค่าขนส่งจีน-ไทย การขนส่งทางเรือ 500.00 บาท/บิล (เรทคาร์โก้พ่อค้าแม่ค้า)
  • ขั้นต่ำค่าขนส่งจีน-ไทย การขนส่งทางเรือ/ทางรถ 75 บาท/บิล (เรททดลองขาย Easy )
  สินค้าพิเศษ 1 = เงื่อนไขมอก.
  สินค้าพิเศษ 2  = เงื่อนไขอย.

 

 

 

ค่าขนส่งจีนไทยแยกตามประเภทสินค้า

 

ขนส่งจีนไทยราคาถูก ขนส่งทางเรือมาไทยราคาถูก ขนส่งทางรถมาไทยราคาถูก ค่าขนส่งกิโลละ20บาท ค่าขนส่งกิโลละ10บาท ขนส่งมาไทยแบบเคลียร์ภาษี ขนส่งเคลีย์ภาษีถูกต้อง นำเข้าแบบเสียภาษีถูกต้อง รับขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย เหมาตู้จากจีนมาไทย ค่าขนส่งเสื้อผ้าจากจีนมาไทย บริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีน-ไทย. บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ทั่วประเทศจีนมาจำหน่ายในประเทศไทย เหมาตู้เสื้อผ้าจากจีนมาไทย เหมาตู้เฟอร์นิเจอร์จากจีนมาไทย เหมาตู้คอนเทนเนอร์จากจีนมาไทย ราคาเหมาตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งจีนไทยราคาถูก ขนส่งจีนไทยปิดตู้ทุกวัน บริการนำเข้าสินค้าจากจีน-ไทย ชิปปิ้งจีนไทย ขนส่งจีนไทยราคาถูก หากขนส่งจากจีนมาไทย ไปจีนสั่งของนำเข้ามาไทย ขนส่งติดตามสินค้า เชคสถานะได้ ขนส่งอะไรส่งไวที่สุด ขนส่งอะไรส่งเร็วที่สุด ขนส่งทางรถ4วันถึงไทย หาขนส่งจีนมาไทยราคาถูก ขนส่งจีนมาไทย บริการเคลียร์ภาษีเหมาตู้คอนเทนเนอร์ รับนำเข้าเรทพ่อค้าแม่ค้า รับนำเข้าจีนไทยราคาถูก หาขนส่งจีนมาไทยไม่แพง ต้องการส่งของจำนวนจากจีนมาไทย ขนส่งเต็มทั้งตู้คอนเทนเนอร์ ติดต่อหัวลากไปลากตู้ บริการเตรียมการจองหัวลากเพื่อลากตู้คอนเทนเนอร์ไปรับส่งของให้ถึงที่ ทั้งในประเทศจีนและไทย ขนส่งอะไรราคาถูก ชิ้ปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด ขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยทางรถ บริการนำเข้าสินค้าจากจีนเหมาตู้ เหมาตู้จากจีนราคาถูก ปิดตู้จากจีนมาไทย ลากตู้จากจีนมาไทย เคลียร์ตู้จากจีนมาไทย เหมาตู้เสื้อผ้าจากจีนมาไทย หาขนส่งเหมาตู้ราคาถูก CVT CARGO เป็นผู้ให้บริการด้านการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยครบวงจร ตั้งแต่การเดินทาง เข้าโรงงาน/แหล่งค้าส่ง สั่งซื้อ ตลอดจนนำเข้าสินค้ามาถึงไทย " ONE STOP FREIGTH SERVICE From China To Thai " สามารถแนะนำได้ตามเหมาะสมตามปริมาณสินค้าของลูกค้า มีความเชี่ยวชาญด้านการระวางขนส่งและบริการแบบFCL / LCL / CMB รับขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย เหมาตู้จากจีนมาไทย ขนส่งจีนไทยปิดตู้ทุกวัน บริการนำเข้าสินค้าจากจีน-ไทย ชิปปิ้งจีนไทย ขนส่งจีนไทยราคาถูก หากขนส่งจากจีนมาไทย ไปจีนสั่งของนำเข้ามาไทย หาขนส่งจีนมาไทยราคาถูก ขนส่งจีนมาไทย ขนส่งอะไรราคาถูก ชิ้ปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด ขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยทางรถ บริการนำเข้าสินค้าจากจีนเหมาตู้ เหมาตู้จากจีนราคาถูก ปิดตู้จากจีนมาไทย ลากตู้จากจีนมาไทย เคลียร์ตู้จากจีนมาไทย เหมาตู้เสื้อผ้าจากจีนมาไทย หาขนส่งเหมาตู้ราคาถูก CVT CARGO เป็นผู้ให้บริการด้านการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยครบวงจร ตั้งแต่การเดินทาง เข้าโรงงาน/แหล่งค้าส่ง สั่งซื้อ ตลอดจนนำเข้าสินค้ามาถึงไทย " ONE STOP FREIGTH SERVICE From China To Thai " สามารถแนะนำได้ตามเหมาะสมตามปริมาณสินค้าของลูกค้า มีความเชี่ยวชาญด้านการระวางขนส่งและบริการแบบFCL / LCL / CMB