เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีน ทั้ง "ฝากนำเข้ากับ CVT Cargo" และ "ฝากสั่งซื้อ+นำเข้ากับ CVT Easy"

CVT CARGO บริการหลักคือการฝากนำเข้า/ขนส่งจีน-ไทย 

CVT EASY บริการหลักคือการฝากสั่งซื้อ+นำเข้าจากเวบไซส์จีนผ่านระบบการวางลิ้งค์ URL ของ CVT EASY  

(เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ)

1. การรับสินค้า หากสินค้ามีปัญหาที่เกิดจากการขนส่งจีน-ไทย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่หลังจากได้รับภายใน 1 วัน หากเกินเวลาที่กำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

1.1 สินค้าทั่วไป หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสูญหาย อันเกิดจากการขนส่งระหว่างประเทศ ทางบริษัทฯยินดีรับผิดชอบ แต่ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งและต้องไม่เกินมูลค่าสินค้าจริง หรือหากเกิดความผิดพลาดจากทางร้านค้าจีนหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี แต่หากเป็นที่ความผิดพลาดของร้านค้าจีน หากเป็นกรณีฝากสั่งซื้อผ่านระบบCVT EASY ทางบริษัทฯจะเป็นตัวกลางช่วยประสานงานต่อรองหรือร้องเรียนให้โดยไปตามเงื่อนไขของเวบไซส์จีน ภายในระยะเวลาที่เวบไซส์จีนกำหนดอย่างเต็มที่

1.2 สินค้าที่เสียหายง่าย เช่น ประเภทเซรามิก แก้ว หลอดไฟ และเครื่องแก้ว และอื่นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากสินค้าแตกหักเสียหายทุกกรณี แต่จะระมัดระวังให้ดีที่สุด ซึ่งเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ จึงแนะนำลูกค้าหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าประเภทดังกล่าว หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าประเภทดังกล่าว ควรให้ทางร้านค้าทำการตีลังไม้และจัดส่งสินค้าทางเรือ SEA เพื่อลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหาย

1.3 สินค้าเงื่อนไขพิเศษ1 มอก.หรือพิเศษ2 อย.และเงื่อนไขอื่นๆ หากสินค้าสูญหาย เสียหายหรือถูกยึด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี รวมถึงเรื่องระยะเวลาการขนส่ง

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้การรีแพ็คสินค้า กรณีสินค้าไม่พร้อมทำการขนส่งระหว่างประเทศ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและอุปกรณ์ในส่วนนี้

3. การชำระเงินค่าขนส่ง ลูกค้ากรุณาชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากทางบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าหากยังไม่ได้รับการชำระค่าขนส่งอย่างถูกต้อง

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางร้านค้า ซื่งร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแพคกิ้งบรรจุภัณฑ์โดยตรง หากลูกค้าไม่สามารถให้ทางร้านค้าตีลังไม้ได้ ลูกค้าต้องแจ้งทางบริษัทฯให้ดำเนินการแทนก่อนสินค้าถึงโกดังจีนอย่างน้อย 3 วันทำการ

ทางบริษัทฯยินดีดำเนินการตีลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายและจะมีค่าใช้จ่ายในการตีลังไม้เพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจะตีลังไม้แล้ว หากสินค้าของลูกค้ายังเกิดความเสียหาย ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถควบคุมการขนส่งตลอดระยะทางได้ และแพคกิ้งสินค้าอาจมีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการสุ่มตรวจสินค้าที่ด่าน

5. ลูกค้าสามารถทําประกันสินค้าโดยชําระ (2%สำหรับบางประเภทเมื่อสินค้าสูญหายทางบริษัทฯรับผิดชอบเต็ม 20%ของมูลค่าสินค้าที่สูญหายนั้นๆ) , 4% ของราคาสินค้า เมื่อสินค้าสูญหายทางบริษัทฯรับผิดชอบเต็ม 70 %ของมูลค่าสินค้าที่สูญหายนั้นๆ หรือชําระ 5% ของราคาสินค้า เมื่อสูญหายทางบริษัทฯรับผิดชอบเต็ม 100% ของจำนวนมูลค่าสูญหายนั้นๆ 

[ไม่นับรวมกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งจากต้นทางมายังโกดังจีน  เนื่องจากทางร้านจีนต้นทางจำเป็นต้องแพคกิ้งให้ดีพร้อมส่งออกเท่านั้น]

[ยอดค่าประกันไม่รวมการค่าขนส่งจีน-จีน,จีน-ไทย,ไทย-ไทย]

5.1 ลูกค้าฝากนำเข้า CVT CARGO : การทำประกันสินค้าสามารถติดต่อแจ้งกับทางบริษัทฯ โดยทำการแจ้งเลขแทรคกิ้งจีน/ประเภทสินค้า/จำนวนหีบห่อ/ราคารวมสินค้าเพื่อเปิดบิลPO ระบุซื้อประกันสินค้า ติดต่อเจ้าหน้าที่ซีเอสที่ดูแลท่านหรือแจ้งผ่านทาง Line @china20baht 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตอบรับท่านและมีการเรียกยอดค่าประกันสินค้า ลูกค้าชำระค่าประกันสินค้าเข้ามาก่อนสินค้าเข้าโกดังจีนอย่างน้อย 3 วันทำการ ถือว่าได้รับการประกันสินค้าอย่างสมบูรณ์

5.2 ลูกค้าฝากสั่งซื้อ+นำเข้า CVT EASY : การทำประกันสินค้าสามารถเลือกซื้อประกัน 4% และ 5% ผ่านช่องทางการวางลิ้งค์สั่งซื้อได้เลย

(กรุณาแจ้งก่อนทำการสั่งซื้อเท่านั้น มิฉะนั้นหากโกดังจีนได้รับสินค้าแล้วจะไม่สามารถจัดซื้อประกันภัยการขนส่งได้ทุกกรณี)

 

6. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสุ่มเช็คสินค้าเพื่อบันทึกประเภทสินค้า

7. ทางบริษัทฯ ไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด เช่น อาวุธยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย หรือสินค้าพิเศษอื่นๆ หากลูกค้าฝ่าฝืนหรือลักลอบส่งมาโดยที่แจ้งทางบริษัท ทางบริษัทฯงดรับผิดชอบกรณีสินค้าถูกยึดทุกกรณีและทางบริษัทฯ มีสิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยให้ชดเชยเป็น 2 เท่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

8. ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงการตรวจตู้สินค้าทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างการขนส่งมาประเทศไทย แต่บริษัทฯจะพยายามจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุด

9. การคิดค่าขนส่งจากจีนมาไทย คิดตามประเภทของสินค้า ทั่วไป/เรทพิเศษ1 มอก./เรทพิเศษ2 อย./แบรนด์เนม/นอกเงื่อนไข หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามก่อนสั่งซื้อได้ที่ Line @china20baht

10. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเรทเงิน และราคาค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคาที่เสนออาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง

11. กรณีสินค้ามีปัญหาในด้านในการฝากสั่งซื้อ+นำเข้ากับ CVT EASY ร้านส่งสินค้าไม่ครบ สินค้าไม่ตรงแบบ กรุณานำหลักฐานแจ้งปัญหาทางซีเอสที่ดูแลลูกค้าหรือแจ้งภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า หากลูกค้าแจ้งทางบริษัทช้า เกินเวลาที่เวบไซส์จีนกำหนด จะติดตามยาก และอาจจะไม่ได้รับการชดเชยจากร้านค้าจีน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดอันเนื่องมาจากร้านค้าทุกกรณี ให้แจ้งปัญหาผ่านช่องทางภายใน 3 วัน หากเกินกำหนดบริษัทจะไม่สามารถติดตามให้ได้

แนะนำให้ถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับทั้งหมด ถ่ายรูปหีบห่อหน้ากล่อง และถ่าย VDO ตอนแกะกล่องสินค้าเก็บไว้เสมอ หากพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือไม่ได้รับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการตรวจสอบและส่งหลักฐานเพิ่มให้ร้าน รวมถึง Platform taobao 1688 tmall  ถ้าหากไม่มีหลักฐานทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

12. กรณีถอนเงินออกจากระบบ ใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ เงินจะเข้าบัญชีของท่าน มีค่าธรรมเนียมการถอน 20 บาทต่อครั้ง

13. สินค้าถึงโกดังไทยแล้ว 21 วัน หากลูกค้าไม่ทำการแจ้งจัดส่ง ทางบริษัทจะทำการตัดจำหน่ายทันทีและบริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนนี้ เนื่องจากทางบริษัทต้องนำสินค้ามาชดเชยในส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างทางมาไทย

14. ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายจีนเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยตรง ในกรณีติดตามสินค้า สินค้าส่งล่าช้า สินค้าส่งไม่ครบ
สินค้าเสียหาย สินค้าได้ไม่ตรงแบบที่สั่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยในกรณีที่ร้านค้า ส่งของมาไม่ครบ ไม่ตรงแบบในแบบที่คุณลูกค้าได้เลือกสินค้ามา
ทำการสั่งซื้อเข้ามาในระบบ แต่ทางบริษัทยินดีจะช่วยประสานงานและติดตามเรียกร้องค่าเสียหายตามเงื่อนไขของเว็บจีนต้นทางให้ลูกค้าอย่างเต็มที่

15. ทาง CVT เป็นผู้ประเมินการเลือกประเภทการขนส่งในไทย (ไทย-ไทย) ให้ลูกค้า โดยอิงจากน้ำหนักและจำนวนในรอบนั้นๆ โดยคำนึงถึงเพื่อให้ลูกค้าเซฟมากกว่า สำหรับไม่มีการรีแพคสินค้า ทาง CVT ไม่มีการคิดค่านำส่งหรือค่าบริการโกดังไทยใดๆ

ลูกค้าชำระค่าขนส่งในไทยตามที่ระบุเท่านั้น  

16.  กรณีการขนส่งเอกชนที่ลูกค้าเลือก แต่บริษัทขนส่งเอกชนนั้นๆไม่สามารถจัดส่งได้ (เนื่องจากข้อจำกัดด้านขนาด น้ำหนัก ประเภทสินค้าหรืออื่นๆ) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลือกการขนส่งให้อัตโนมัติตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17.  หากลูกค้าต้องการแก้ไขบิลแจ้งส่งของ หรือยกเลิกการแจ้งส่งสินค้า กรุณาแจ้งกับซีเอสที่ดูแลลูกค้าหรือ Line @china20baht โดยด่วนที่สุด หากทางโกดังไทยเตรียมจัดส่งสินค้าแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

18.  หากคุณลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆ ข้างต้นทุกกรณี

19. เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน กรุณาทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์ Line Notify  ทำแค่ครั้งเดียว แจ้งเตือนทุกออเดอร์การฝากส่งสินค้า/ฝากสั่งซื้อ

20.  ขั้นตอนและระยะเวลาการฝากสั่งซื้อ+นำเข้าจากจีน CVT EASY