ประกาศวันหยุดวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2022

ออฟฟิศไทย และ โกดังไทย

3 ธันวาคม 2022 เปิดทำการปกติ
5 ธันวาคม 2022 หยุดทำการ

ออฟฟิศจีน และ โกดังจีน
3, 5 เปิดทำการปกติ

 

**หยุดทำการโกดังไทยและ ออฟฟิศไทย  ส่วนโกดังจีนและออฟฟิศจีนเปิดทำการปกติค่ะ**