ออฟฟิศจีน-โกดังจีนเริ่มหยุด 11 มกรา 2023

แนะนำลูกค้าทำการสั่งซื้อเข้ามาด่วนได้เลย จะสามารถได้รับสินค้าก่อนติดวันหยุดยาวนะคะ  

เปิดรับออเดอร์อีกครั้งช่วงต้นกุมภา2023 (วันที่จะทำการประกาศอีกครั้ง)

**โกดังจีนหยุดรับสินค้า รบกวนลูกค้าเผื่อเวลาในการขนส่งในจีน เพราะพัสดุในจีนช่วงนั้นค่อนข้างเยอะ อาจจะทำให้การขนล่งล่าช้าได้**