เรื่อง ด่านชายแดนเวียดนาม EK มีการเปลี่ยนแปลง 

มีผลกระทบสำหรับตู้สินค้าขาออกจากจีน เนื่องจากด่านชายแดนเวียดนามเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ชุดตรวจรวมถึงเงื่อนไขการผ่านด่านที่เข้มงวดมากขึ้น

ทำให้มีผลกระทบในการตรวจตู้ล่าช้ามากขึ้นและบางส่วนที่อยู่ระหว่างทางที่เวียดนามยังไม่สามารถผ่านด่านออกมาได้

เริ่มสินค้าเข้าโกดังจีน วันนี้ 27 ธันวาเป็นต้นไป ลูกค้าเลือกทางรถ EK  จะถูกปรับเป็นทางเรือแทนชั่วคราว เพื่อลดปัญหาตกค้างที่โกดังจีน

เรื่อง ค่าขนส่งปรับขึ้นทางรถ EK

- เพิ่มขึ้นกิโลละ 4 บาทสำหรับรายการ ที่คิดตามKG และคิวละ 800 บาทสำหรับ รายการที่คิดตาม M3

-- มีผลสำหรับสินค้าที่เข้าโกดังจีน ตั้งแต่ 1 มกรา 2023

ลูกค้า Pre-order พรีออเดอร์

เพื่อให้ท่านได้ปรับแผนธุรกิจของท่านให้เข้ากับสถานการณ์ล่าสุดนี้ ควรทำการเผื่อเวลาเพิ่มจากเดิมทางรถEK 4-8 วัน เป็นทางเรือSEA 15-20 วัน+-  เมื่อสินค้าถึงไทยจะเร่งเคลียร์สินค้าให้โดยด่วนที่สุด

 

**ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ**