เริ่ม 3 มกรา 2023 โกดังจีนจะอิงจากที่ลูกค้าระบุว่าส่งทางเรือหรือรถ ในการโหลดตู้ให้นะคะ ราคาทางรถEK มีปรับขึ้นเนื่องจากสถานการณ์หน้าด่านเวียดนาม หากสถานการณ์ปกติจะทำการปรับลดให้ตามเดิมนะคะ