โซฟาเบด ปรับนอน ราคาหลุดจากโรงงาน 7-8ที่นั่ง  #3,6ชุด

โซฟาเบด ปรับนอน ราคาหลุดจากโรงงาน #6ชุดขึ้น โซฟาเบด ปรับนอน ราคาหลุดจากโรงงาน #6ชุดขึ้น

โซฟาเบด ปรับนอน ราคาหลุดจากโรงงาน 7-8ที่นั่ง #3,6ชุด


โซฟาเบด โซาปรับนอน เก้าอี้โซฟาปรับนอน เก้าอี้หนัง เก้าอี้ดูหนัง เก้าอี้โซาเบด


  1. สีฟ้า
  2. สีครีม
  3. สีเทาเข้ม  1. 3.6*0.88*2.4เมตร